|

Card Image

Veri Sorumlusu Cezai Yaptırımları

  • Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık : 5,000 – 100,000 TL

  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Aykırılık: 15,000 – 1,000,000 TL

  • Kurul Kararlarına Uymama: 25,000 – 1,000,000 TL

  • Sicile Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık: 20,000 – 1,000,000 TL