Card Image

Cezai Yaptırımlar

Veri Sorumlusu Cezai Yaptırımları

  • Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık : 5,000 – 100,000 TL

  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Aykırılık: 15,000 – 1,000,000 TL

  • Kurul Kararlarına Uymama: 25,000 – ...

    Devamını Oku
Card Image

KVKK Kimleri Kapsar ?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel...

Devamını Oku
Card Image

Kişisel Veri Nedir ? Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınm...

Devamını Oku