|

Card Image

 1. VeriSorumlusununYükümlülükleri

  • Kişisel Verileri Hukuka Uygun Olarak İşleme Yükümlülüğü

  • Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

  • İrtibat Kişisi Atama Yükümlülüğü

  • V eri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

  • Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama ve Politikaya Uyma Yükümlülüğü

  • V eri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü

  • Veri Sahiplerinin Başvurularını Değerlendirme ve Sonuçlandırma Yükümlülüğü